Nedostatky na kráse, kterých si muži všímají

Že se my ženy chceme líbit a zaujmout, o tom není pochyb. A že tomu některé z nás věnují opravdu velkou soustu času! Mnohdy se ale zabýváme zbytečně d...

číst více zde...

Dopřejte si šťastnější život. Jak na to?

Když se řekne slovo štěstí, napadne mě začátek básně Adolfa Heyduka, která zazněla ve filmu Škola základ života. ,,Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom z...

číst více zde...

Příprava kávy v moka konvičce

Moka konvičky jsou oblíbené zejména v souvislosti domácí přípravy kávy. Poprvé byly světu představeny v roce 1933, a to p. Alfonso Bialetti, po němž s...

číst více zde...
Vyhledávání

Pravidla inzerce na bazaru Hotmode

a) Úvodní ustanovení

Bazar, který naleznete na webových stránkách www.htomode.cz/bazar, slouží k prodeji věcí i služeb. Je zde možno prodávat své osobní věci (bazarové zboží) i zboží, k němuž musí mít prodejce náležité oprávnění (živnostenský list). K využívání bazaru se vztahují níže uvedené podmínky.

b) Obsah

Využívat inzerci na bazaru Hotmode může jakákoli fyzická osoba nepodnikající, která nabízí k prodeji své osobní věci, ale také osoba podnikající, která nabízí věci komerční povahy. Tato osoba musí mít ovšem k prodeji náležité oprávnění (živnostenský list), jelikož se na ni vztahuje povinnost k dani. Provozovatel má právo obsah bazaru jakkoli upravovat dle svého vlastního uvážení. 

c) Práva a povinnosti uživatelů serveru

 

1.     Na bazaru Hotmode můžou zdarma prodávat všechny nepodnikající osoby. Na osoby podnikající, které mají náležité oprávnění k tomuto prodeji, se vztahuje placená inzerce (tzv. členství Hotmode Silver nebo Hotmode Gold). Výjimkou jsou období, kdy platí akce: členství Silver nebo Gold na několik týdnů či měsíců zdarma. Placená inzerce přináší několik výhod (viz rozpis jednotlivých stupňů inzerce v sekci členství, najdete na bazaru). I nepodnikající prodejci můžou využívat placené inzerce a výhod s ní spojených. Počet inzerátů u neplatících uživatelů činí max. 120 inzerátů na jednoho registrovaného člena. U platících inzerentů se počet liší dle daného stupně inzerce (až 1000 inzerátů).

2.     Pokud uživatel nabízí bazarové zboží ve větším množství než je obvyklé, musí mít také náleží oprávnění k prodeji (živnostenský list).

3.     Každá fyzická osoba může využívat pouze jeden účet pro inzerci na bazaru Hotmode.cz. V případě porušení této podmínky může dojít k zablokování IP adresy uživatele pro přístup k celému webu Hotmode.cz.

4.     Je zakázáno předávat své přihlašovací údaje třetím osobám.

5.     Bazar Hotmode je určen pouze pro maloobchodní prodej. V případě zájmu o umístění velkoobchodní nabídky na stránky Hotmode.cz je možné využít např. reklamní banner (viz Reklama na webu Hotmode.cz).

6.     Platí zákaz vkládání odkazů do inzerátů.

7.     Nelze inzerovat zboží, na které se vztahuje duševní vlastnictví nebo autorské právo třetí osoby, zboží po expiraci (např. prošlé potraviny a potraviny, které jsou již otevřené), potraviny s porušeným obalem a zboží, jehož prodej je zakázán dle zákona o ochraně spotřebitele. Pokud tým Hotmode.cz shledá některé další druhy zboží za nevyhovující pro inzerci na bazaru, má právo jej odstranit.

8.     Je zakázáno uvádět jiného výrobce či značku zboží než je skutečná a zařazovat zboží do jiné kategorie než skutečně náleží za účelem zviditelnění inzerátu.

9.     Uživatelé mají povinnost uvádět reálný stav věcí, které inzerují, a také reálné fotografie.

10.   Inzeráty typu ,,Prodáno, Nabídněte cenu, Prodám nejvyšší nabídce, nebo jakékoli reklamní vzkazy budou ihned odstraněny. Opakované vkládání takových inzerátů může vést ke zrušení registrace nebo blokování IP adresy pro vstup na web Hotmode.cz.

11.   Každý inzerent zodpovídá za obsah svých inzerátů (fotografie, popisy apod.). 

12.   Na webu Hotmode.cz platí přísný zákaz vkládání jakéhokoli materiálu, jehož obsah je v rozporu se současnými zákony ČR.

13.   Je zakázáno vkládat inzeráty, které vyzývají návštěvníky webu k přispívání do jakýchkoli sbírek.

14.   Nespolehlivým inzerentům s množstvím negativních hodnocení bude účet zablokován. Pokud tým Hotmode zjistí, že se daný uživatel znovu zaregistroval pod jiným jménem apod., bude mu účet znovu zablokován a odepřen přístup na Hotmode.cz z jeho IP adresy.

15.   Pokud uživatel bazaru ze závažného důvodu potřebuje přejít z jedné skupiny členství do jiné, pouze do nižší (např. z Hotmode Gold do Hotmode Silver), má povinnost si o to zažádat emailem a zbývající dny členství se mu přepíší. Na vyšší členství lze přejít pouze v případě doplacení chybějící částky.

16.   V bazaru platí přísný zákaz inzerovat padělky značkového zboží.

17.   Při zjištění nevhodného chování, urážek apod., ať už prostřednictvím soukromých zpráv nebo emailu, bude účet dotyčného zablokován. 


Inzerce pro podnikající osoby:

Povinností podnikajících neboli komerčních uživatelů bazaru je mít oprávnění k tomuto prodeji. Do této oblasti inzerentů patří provozovatelé e-shopů a kamenných prodejen, prodejci outletu či second hand zboží, prodejci kosmetiky (např. Avon, Oriflame, Dedra apod.), prodejci šperků, domácích potřeb, prodejci ručně vyráběného zboží apod. Tyto osoby můžou využívat pouze placenou inzerci (Hotmode Silver či Hotmode Gold). Je zakázáno prodávat komerční věci při využívání neplaceného členství. Při porušení této podmínky můžou být nepatřičné inzeráty smazány. Za porušení se považuje např. když uživatel Hotmode Standard začne nabízet nové zboží, věci na zakázku, možnost více velikostí použitého zboží apod. 

d) Odpovědnost a záruka

 

1.     Každý uživatel si je vědom, že užívání bazaru na webu Hotmode.cz je na vlastní riziko a zodpovědnost.

2.     Provozovatel bazaru není zodpovědný za pravdivost veškerých údajů uváděných prodejci.

3.     Provozovatel bazaru není zodpovědný za tzv. nevydařený obchody (ušlý zisk, přerušení obchodu, nezaslání zboží, nevyřízené reklamace apod.).

4.     Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené blokací účtu nespolehlivého inzerenta. Při blokaci účtu nebudou inzerentovi vráceny poplatky za členství.  

5.     Jakékoli podvodné a smyšlené registrace budou zablokovány.

6.     V některých situacích je možné poplatek za členství vrátit (např. dlouhodobá nemoc, vycestování do zahraničí apod.). Nutno zažádat prostřednictvím emailu.

7.     Provozovatel bazaru na webu Hotmode.cz zprostředkovává možnost nákupu a prodeje zboží. Nenese však žádnou zodpovědnost za původ, kvalitu, dodání zboží apod. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou usměrňovány zákonem 40/1964 Sb. Občanského zákoníku. Jakékoli reklamace, stížnosti apod. je nutno řešit pouze s prodávajícím.


e) Omezení provozu

1.     Provozovatel si vyhrazuje právo na údržbu systému, která probíhá vždy v časných ranních nebo v pozdních nočních hodinách a trvá přibližně 30 minut. Během této údržby jsou funkce bazaru omezeny. Omezení provozu může nastat i při nutných opravách chyb.

 

f) Ochrana údajů

Veškeré údaje registrovaných uživatelů jsou chráněny před zneužitím. Hotmode.cz neposkytuje osobní data zadaná při registraci na web třetí straně.

 

g) Autorská práva

1. Na bazaru Hotmode platí přísný zákaz prodeje padělků. Spousta značek je chráněna ochrannými známkami a v případě zneužití této ochranné známky může být uživatel trestně stíhán.

2. Provozovatel má právo vyžádat si od prodejců nabývací doklady zboží (zejména u prodejců nového značkového zboží). Pokud prodávající nepředloží platný nabývací doklad (prostřednictvím emailu nebo pošty), jeho inzeráty budou smazány.

h) Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel bazaru má právo změnit Pravidla inzerce. Má povinnost tuto skutečnost vždy oznámit inzerentům.

2. Uživatel využívající bazar bere na vědomí Pravidla inzerce a souhlasí s nimi. Seznamuje se s případnými změnami těchto pravidel.

3. Pravidla inzerce se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

4. V případě, že by některý bod obchodních podmínek byl neplatný, tato skutečnost nezpůsobuje neplatnost dalších bodů.


i) Řešení sporů

Veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., IČ 26988879, se sídlem Praha 5, Nám. 14. října 1307. Rozhodčí řízení se koná bez ústního jednání dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s. a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení Arbitrážního soudu České republiky, o.s., se kterými se smluvní strany před podpisem této smlouvy seznámily, které jsou veřejně dostupné na www.rozhodcidolozka.cz a smluvní strany je dle své vůle považují za součást této rozhodčí smlouvy.


Datum poslední změny : 26.1.201

Soubory ke stažení
Fotogalerie